Regulamin serwisu : Poradnik weselny

Regulamin serwisu


 

Regulamin serwisu www.mojewesele.net

 1. Serwis www.mojewesele.net jest internetową bazą firm weselnych którego właścicielem i administratorem jest firma "Buy-Media Cygów"
 2. Celem serwisu www.mojewesele.net jest prezentacja ofert weselnych.
 3. Oferent umieszczając swoją ofertę w serwisie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Serwis www.mojewesele.net, nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy ofertodawcą, a użytkownikiem serwisu.
 5. Prezentowanie w serwisie www.mojewesele.net treści, bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione.
 6. Użytkownicy rejestrujący się w serwisie www.mojewesele.net wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych oraz Informacji promocyjnych.
 7. Oferent zobowiązuje się do zamieszczania ofert zgodnych ze stanem rzeczywistym i do nie wprowadzania w błąd użytkowników serwisu.

Przeniesienie odpowiedzialności

 1. Serwis www.mojewesele.net nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  - treść prezentowanych ofert (ogłoszeń),
  - zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
  - za to, do jakich celów, ani w jaki sposób dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane,
  - niewłaściwe funkcjonowanie serwisu na komputerze czytelnika i wynikłe z tego faktu komplikacje.

Zasady zamieszczania i emisji ofert w serwisie www.mojewesele.net

 1. Ofertę w serwisie można zamieścić po dokonaniu rejestracji poprzez formularz rejestracyjny.
 2. Po dokonaniu rejestracji zostaje wysłany list z loginem i hasłem udostępniającym oferentowi możliwość samodzielnej edycji zamieszczonej treści oferty.
 3. W ramach ogłoszenia oferent otrzymuje:
  - Możliwość zamieszczenia ograniczonej wielkości treści oferty,
  - Możliwość dołączenia nieograniczonej liczby zdjęć o objętości nie przekraczającej 200 kB każde, nie więcej jak jedno na 24 godziny.
 4. Serwis pobiera opłaty za rejestrację w serwisie według stawek zamieszczonych na stronie. Opłacenie rejestracji pozwala na utrzymanie konta w serwisie na okres jednego roku od daty rejestracji.
 5. Treść nowych ogłoszeń oraz ogłoszeń zmodyfikowanych jest sprawdzana przed opublikowaniem.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do ewentualnej korekty przesłanego opisu oferty pod kontem poprawności stylistycznej, interpunkcyjnej, estetyki opisu, oraz optymalizacji SEO.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty:
  - które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu,
  - które nie zostanie potwierdzone w ciągu 60 dni, licząc od daty zamieszczenia.

Postanowienia końcowe.

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników.
 2. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.
 3. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Serwisu" oraz "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną". Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych Serwisu.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych serwisu.
 5. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych serwisu.

O serwisie

Kontakt Regulamin
Logowanie Rejestracja
Copyright © 2010-2013 MojeWesele.net Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu